Ιχθυολογία

Course Overview

Η ιχθυολογία αποτελεί ένα ιδιαίτερο και σημαντικό επιστημονικό κλάδο της Ζωολογίας. Κύριο αντικείμενό της είναι η έρευνα, η καταγραφή και η παρακολούθηση των ψαριών που το σύνολό τους αποτελεί την ιχθυοπανίδα και που εξετάζεται κατά γεωγραφικές περιοχές ή χώρες.

Σκοπός μαθήματος είναι να αποκτήσετε βασικές γνώσεις σχετικά με τους ιχθύες και την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον.