Πολιτική απορρήτου & συμμόρφωση GDPR

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον ιστότοπο learntofish.gr ιδιοκτησίας της «enaleia» εφεξής «η εταιρεία», προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε εξατομικευμενα τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές. Για το λόγο αυτό, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου learntofish.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

 

  1. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Σε περίπτωση κατά την οποία οι χρήστες της Ιστοσελίδας, παρέχουν οικειοθελώς μέσω αυτής τυχόν προσωπικά τους δεδομένα (π.χ., το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση του e-mail ), η Εταιρία δύναται να τα συγκεντρώνει σε Αρχείο και να τα επεξεργάζεται για τον οικείο σκοπό.

Επεξεργασία και είδος προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία μας σας δηλώνει και εγγυάται ότι βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και με το θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) καθώς  επίσης  ότι  έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας για την σύννομη και σωστή  επεξεργασία, διατήρηση, φύλαξη και διαγραφή των δεδομένων σας και έχει εκπαιδεύσει  το προσωπικό που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο.

Το site μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του εγγεγραμμένου χρήστη πελάτη, όπως αυτά δηλώνονται οικειοθελώς από τον ίδιο, όταν αυτός δημιουργεί έναν λογαριασμό, όταν χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας, ή όταν χρησιμοποιεί ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης μέσα στον ιστότοπο.

ΣΚΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στο πλαίσιο της εμπορικής επικοινωνίας μαζί σας, όταν εσείς έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό : α) να επικοινωνούμε μαζί σας για πληροφορίες ή προσφορές σχετικά με προσεχείς εκδηλώσεις, προϊόντα ή υπηρεσίες της εταιρείας είτε μέσω e-mail είτε μέσω κινητού τηλεφώνου, β) να σας παρέχουμε ανακοινώσεις εξατομικευμένης διαφήμισης και μάρκετινγκ στους ιστότοπους και στις εφαρμογές μας, γ) να πάρουμε την άποψή σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Είδος προσωπικών δεδομένων: – όταν δημιουργείτε εσείς οι ίδιοι λογαριασμό στο site μας, αγοράζετε τα e-learning μαθήματα της εταιρείας, συλλέγουμε στοιχεία επικοινωνίας (δηλαδή e-mail, πλήρες ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο),  και στοιχεία τιμολόγησης (δηλαδή ονοματεπώνυμο, ημερομηνία λήξης και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, ή πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ή των δεδομένων πληρωμής στις πλατφόρμες Viva και Paypal. Τα ανωτέρω στοιχεία είναι απαραίτητα στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών μας .

– όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή τις εφαρμογές μας συλλέγουμε τα εξής: ποιο διαφυλλιστή (browser) ή ποια συσκευή χρησιμοποιείτε, την IP διεύθυνση, και την τοποθεσία σας, αν είναι ενεργοποιημένη στο κινητό ή στον υπολογιστή σας, τον ιστότοπο από τον οποίο εισέρχεστε, ποιές εφαρμογές χρησιμοποιήσατε στον δικό μας ιστότοπο και ποιές δεν χρησιμοποιήσατε, τον ιστότοπο που χρησιμοποιείτε όταν αποχωρείτε από τον δικό μας.

Tα προσωπικά δεδομένα σας (πιο συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο και emails) αποδέχεστε να κοινοποιηθούν σε επίσημους συνεργάτες της εταιρείας με σκοπό την παροχή προς εσάς ενημερώσεων είτε μέσω e-mail είτε μέσω κινητού τηλεφώνου σχετικά με προσφορές, προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας, την αποστολή έρευνας αξιολόγησης και για λοιπές προωθητικές ενέργειες.

 

Σχετική νομοθεσία

Παράλληλα με τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας, ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη-χρήστη των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999  ως ισχύουν σήμερα.

 

 

 

3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Όταν δημιουργήσετε λογαριασμό στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για την δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν αφήσετε ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος. Αν έχετε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε στον ιστότοπο, θα δημιουργήσουμε ένα πρόχειρο cookie για να προσδιορίσουμε αν ο πλοηγός δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και διαγράφεται όταν κλείνετε τον πλοηγό σας. Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε «Να με θυμάσαι», η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν. Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το post ID του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

 

4. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

 

Θεωρούμε ότι η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι υψίστης σημασίας. Θα χρησιμοποιήσουμε τυποποιημένα φυσικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για να διατηρήσουμε τα προσωπικά στοιχεία της ταυτότητας σας εμπιστευτικά και ασφαλή και δεν θα τα μοιραζόμαστε με τρίτους, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή εκτός εάν απαιτείται, όπως σε περιπτώσεις φυσικής απειλής για εσάς ή για άλλους, όπως και επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Ανήλικοι χρήστες 

 

Η πολιτική της Εταιρίας είναι εναντίον της συγκέντρωσης δεδομένων ανηλίκων, δηλαδή ατόμων ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών. 

 

Ασφάλεια  Πληρωμών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω των πλατφορμών ηλεκτρονικών πληρωμών Viva και Paypal και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Η Εταιρία καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της παρούσας Ιστοσελίδας τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία κατά την κρίση της Εταιρίας δύνανται να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν. Οι χρήστες ωστόσο ενημερώνονται ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής, καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσωπα, μη εξουσιοδοτημένα. 

 

5. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε τις πληροφορίες σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες που εσείς μας ζητάτε, αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης. Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή τους, η οποία δεν μπορεί να γίνει προτού παρέλθει διετία από την εκδήλωση.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ως εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης του ιστότοπου μας, ως υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματά σας, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 ΕΕ και ιδίως στα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

– το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρεία μας

– το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, (Άρθρο 18)

– το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών δεδομένων (Άρθρο 16, 17)

– το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Το δικαίωμα αντίρρησης ασκείται και απευθύνεται εγγράφως και πρέπει να περιέχει αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων.

-Υποχρέωση γνωστοποίησης διόρθωσης ή τη διαγραφή δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας (Άρθρο 19),

– δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δηλαδή να ζητήσετε σε ηλεκτρονική μορφή τα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς (Άρθρο 20)

– το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε και χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση την συγκατάθεση που έχετε δώσει στην οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας εκτελείται με βάση την συγκατάθεση, χωρίς να θίγεται όμως η νομιμότητα της επεξεργασίας, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ήταν ισχυρή η συγκατάθεση σας, ούτε η επεξεργασία των δεδομένων που στηρίζεται σε άλλη νομική βάση.

Εάν ο ίδιος ο χρήστης γνωστοποιεί αυτοβούλως τα προσωπικά του δεδομένα μέσω της Ιστοσελίδας σε τρίτα πρόσωπα απευθείας, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί εάν το επιθυμεί στην έρευνα των όρων που αφορούν την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Με τη γνωστοποίηση των προσωπικών του δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα, έστω και μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρίας, ο χρήστης αποδέχεται ότι η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ενδεχόμενη χρήση τους από τα τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση γνωστοποίησης από τρίτο πρόσωπο-χρήστη προσωπικών δεδομένων άλλου προσώπου μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας άνευ προηγούμενης συναίνεσής του, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη, καθώς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει με τα υπάρχοντα τεχνολογικά δεδομένα την ταυτότητα του κοινοποιούντος χρήστη. Ο επισκέπτης – χρήστης της Ιστοσελίδας εγγυάται για την αλήθεια και τη γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων τα οποία υποβάλλει στην Εταιρία καθώς και για το ίδιο το δικαίωμα υποβολής τους.

Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα μπορείτε να τα ασκήσετε επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος είναι ο Λευτέρης Αραπάκης στο info@enaleia.com και στο τηλέφωνο 6970992220.

 

 

 

 

Close Menu
×
×

Cart